1. Η Κύπρος των πολλών κάστρων και θρόνων – a game of thrones, Φιλελεύθερος, 13/01/2014